Toimenpideohjelman kehittämisryhmässä on mukana opettajia toimenpideohjelman pilottialoilta (hotelli, ravintola ja catering-, kone ja metalli-, rakennus ja talotekniikka- sekä sosiaali- ja terveysala) sekä Pirkanmaan aikuisopistosta ja oppisopimuskeskuksesta:

Kehittämisryhmän kokoonpano

Kehittämisryhmä suunnittelee, testaa ja toteuttaa jäntevämpään ura- ja jatko-opintosuunnitteluun tähtäävää henkilökohtaisen ohjauksen mallia.