Opiskelijoiden ohjaustarpeet


Ohjauspalveluiden saatavuus, palveluista tiedottaminen ja palveluiden vastaavuus tarpeeseen


Pirkanmaan ammattiopisto osallistui syksyllä 2009 valtakunnalliseen opiskelijahuollon arviointiin. Opiskelijahuollon kansallisessa arvioinnin tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva ammatillisen koulutuksen opiskelijahuollon järjestämisestä. Arvioinnissa keskityttiin mm. seuraaviin asioihin: opiskelijahuoltoon kuuluvien palveluiden tarjonta ja saatavuus, opiskelijahuoltoon liityvä ohjeistus, palveluista tiedottaminen ja palveluiden ohjaaminen sekä opiskelijahuollon suunnittelu ja kehittäminen osana järjestäjän toimintaa.

Pirkanmaan ammattiopiston tulokset arvioinnista olivat hyvät ja tavoitetaso oli ylitetty monessa kohtaa. Jatkossa painopistettä levitetään laadun seurantaan ja arviointiin, jota kehitetään mm. opiskelijakyselyn avulla (Ågren, 2011). Tälle sivulle kootaan tietoa Pirkanmaan ammattiopiston oppimisen tukipalveluiden laadun seurantakyselyn opiskelijoiden ohjaustarvetta koskevasta osiosta.

Ågren. S. (2011) Laadukasta ohjaamista. Pirkanmaan ammattiopiston oppimisen tukipalveluiden laadun seurantakysely ja arviointi