Opiskelijoiden henkilökohtaisen ohjauksen kehittämisessä painopiste on ollut erityisesti opiskelijan ohjaustarpeen mahdollisimman varhaisessa tunnistamisessa. Osa henkilökohtaisen ohjauksen kehittämisryhmän jäsenistä on syksyllä 2011 osallistunut Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutukseen "opiskelijoiden koulutus- ja ammattiuran valinnan päätöksentekotaitojen kehittäminen", jossa perehdyttiin kognitiiviseen informaation prosessointiin sekä tähän pohjautuvaan ohjaustarvearvioon:

Ohjaustarveaarvion käyttöön liittyvää koulutusta järjestettiin myös PIRKOssa maaliskuussa 2012:Koulutusta_070312.jpgTarkempi_ohjelma_070312.jpg

Ohjaustarvearvion suomalainen versio pohjautuu Jukka Lerkkasen (2002) väitöskirjatutkimukseen "Koulutus- ja uravalinnan ongelmat. Koulutus- ja uravalinnan tavoitteen saavuttamista haittaavat ajatukset sekä niiden yhteys ammattikorkeakouluopintojen etenemiseen ja opiskelijoiden ohjaustarpeeseen". Lerkkanen on havainnollistanut uravalintaan liittyvää päätösentekoprosessia Silta-mallin avulla:


Siltamalli.png

Ohjaustarvearvio on tehty opiskelijan ja ohjaajan työvälineeksi. Sen avulla on mahdollista analysoida opiskelijan ohjaustarpeiden määrää ja laatua sekä päätöksentekovalmiutta ja elämäntilanteen haastavuutta (Lerkkanen, 2011.) Ohjaustarvearvion tuloksena saadaan kokonaispistemäärä, joka kuvaa ohjaustarpeen määrää. Kokonaispistemäärä saadaan laskemalla kaikki ohjaustarvearvion osiot yhteen.

Pirkanmaan ammattiopistossa ohjaustarvearvion käyttöä on pilotoitui mm. hotelli-, ravintola- ja cateringalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla. Lisäksi Pirkanmaan ammattiopisto on mukana Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun toteuttamassa pitkittäistutkimuksessa, jossa tarkastellaan "opiskelijoiden uravalinnan valmiuksien yhteyttä ammattikorkeakouluopintojen etenemiseen sekä opintojen jälkeiseen työllistymiseen”.

Tehostetun uraohjauksen pilotointi.png

*tehty opiskelijan ja ohjaajan työvälineeksi.