Syksy 2012 on henkilökohtaisen ohjauksen kehittämisen toimenpideohjelmassa koulutusten aloittamisen aikaa. Vierailemme pilottialojen

(hotelli, ravintola ja catering-, kone ja metalli-, rakennus ja talotekniikka- sekä sosiaali- ja terveysala) tiimeissä seuraavasti:

29.8 Hotracat-tiimi

7.9 Sote-tiimi

24.9 Kome-tiimi

30.11 Rata-tiimifile9381281147629.jpg

Tiimivierailuilla kerromme tarkemmin henkilökohtaisen ohjauksen kehittämistyöstä sekä työkaluista, joita olemme toimenpideohjelmassa pilotoineet:Opiskelijan ohjaustarpeen tunnistaminen

ohjaustarvekartta

ohjaustarvearvio


Erilaisten opintopolkujen mahdollistaminen

yhteistyö yli tulosaluerajojen (vakio ja kiihdytetty case)

tuettu case


Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

kyvyt.fi-palvelu