Opiskelijoiden henkilökohtaisen ohjauksen kehittäminen on PIRKOn kolmivuotinen (2011 - 2013) toimenpideohjelma, joka

1) tähtää joustavien opintopolkujen mahdollistamiseen
2) kolmannen nivelvaiheen ohjauksen kehittämiseen
3) opiskelijoiden ura- ja jatko-opintosuunnitelmien laadintaan ja kehittämiseen

Ohjauksen kehittämisen kantavina ajatuksina ovat työelämälähtöisyys, joustavuus ja pitkäjänteisyys. Näihin tavoitteisiin pyritään opiskelijan ohjaustarpeen tunnistamista, valinnaisuutta ja joustavia opintopolkuja sekä urasuunnittelua kehittämällä.

Pirkanmaan ammattiopisto hallinoi henkilökohtaisen ohjauksen kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteet linjaa ja niiden toteutumista seuraa PIRKOn, työ- ja elinkeinotoimiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston sekä Arja Raukola Oy:n edustajista koostuva ohjausryhmä:

Projektiorganisaatio

Kehittämisryhmässä on mukana opettajia toimenpideohjelman pilottialoilta (hotelli, ravintola ja catering-, kone ja metalli-, rakennus ja talotekniikka- sekä sosiaali- ja terveysala) sekä Pirkanmaan aikuisopistosta ja oppisopimuskeskuksesta. Kehittämisryhmä suunnittelee, testaa ja toteuttaa jäntevämpään ura- ja jatko-opintosuunnitteluun tähtäävää henkilökohtaisen ohjauksen mallia.

Kehittämistyön eteneminen on kuvattu toimenpideohjelman pilotointisuunnitelmaan:
Pilotointisuunnitelma.png